Je bekijkt nu Communicatie . . . 
Finale (foto G. van Dijk)

We kunnen ons niet aan het idee onttrekken dat communicatie tegenwoordig steeds belangrijker wordt!

“Hoe houd je een huwelijk meer dan 25 jaar in stand?” 

  • “Communicatie meneer”
  • “Oh, goed met elkaar praten!”
  • ‘nee meneer, juist niet!”

U herkent misschien Herman Finkers.

Contradictie . . .

Hoe Nederlanders zich soms verbaal uiten is in het buitenland vaak ‘not done’; buiten onze landsgrenzen wordt vaak ‘het directe’, ‘het onverbloemd zeggen waar het op staat’, door Nederlanders als onnodig grievend ervaren! Opvallend is dat de Nederlanders vaak een aanloopje gebruiken om dan vervolgens met een boodschap komen die daar haaks op staat! Bijvoorbeeld: “Ik moet je eerlijk zeggen” en dan komt er vaak een leugen; ook zoiets, na “met alle respect” volgt er vaak ronduit een belediging! Hetzelfde tegengestelde vind je terug na: “Ik zweer het je” en “laten we eerlijk zijn”, waarna er, op z’n minst, een onwaarheid volgt.

Bron onbekend . . .

Journalisten willen vaak ‘hun bron’ (informant) niet bekend maken en komen dan vaak met: ‘In de wandelgangen vernamen we’ . Afijn, na dit uitstapje weer snel terug naar ons onderwerp. In veel sporten is het direct na afloop van een Nederlands Kampioenschap niet te voorspellen waar het volgende jaar het N.K. georganiseerd gaat worden! Vaak is het lastig om (in wat voor sport dan ook) gegadigden te vinden voor een dergelijk organisatorisch grootschalig evenement. Meestal moeten de betreffende (sport-)bonden direct na afloop van een NK aan de slag met de volgende uitvoering, maar daar lijkt nu verandering in te komen!

Nu hebben we in de wandelgangen én uit zeer betrouwbare bron vernomen dat er een reglementswijziging zit aan te komen, welke op voldoende steun van de bondsbestuurders en hun adviserende organen kan rekenen!Het conceptvoorstel luidt, in verkorte versie, als volgt:

  • Het aanstaande Nederlands Kampioenschap wordt georganiseerd door de als vierde eindigende deelnemer van het laatst gehouden Nederlands Kampioenschap.
  • Toevoeging 1.1: De desbetreffende sporter mag zelf bepalen of hij/zij wel of niet deelneemt aan het door hem/haar te organiseren Nederlands Kampioenschap.
  • Toevoeging 1.2: De sportbond ziet bij voorkeur deze regelwijziging ingaan per 1-12-2023.

Onnodig te zeggen dat het voorstel voor de (pro-deo opererende – dat wordt nogal eens vergeten!! -) bestuursleden een enorme lastenverlichting zou betekenen (vandaar waarschijnlijk ook de grote meerderheid voor aanname van het voorstel!!). Het bovenstaande heeft nogal de nodige consequenties, vandaar dat we het stilzwijgen door de bobo’s over dit onderwerp menen te moeten doorbreken, anders is het straks met één hamerslag aangenomen!

De laatste . . .

En dan is er plotseling ‘de laatste’; de 13de, ronde van het Nederlands Kampioenschap Dammen Algemeen 2023. Reeds in de autorit naar het epicentrum van dammersgeluk ontstond er een weeïg gevoel; ineens was ‘alles de laatste keer’! Zonder ook maar iemand te kort te willen doen (gezien het bovenstaande begrijpt u dat we dat dus wel gaan doen!) ‘lopen’ we even snel langs de partijen:

Boxum-Slump; de opzet van de partij was zoals je die van yougsters mocht verwachten; het vervolg was volwassen: 1-1.

Provoost-Heeremahimmelhoch jauchzend voor de simpele damliefhebber. Eindelijk houvast, een keller(!!); mooie pot, wel 1-1.

Van der Star-Ludwig; Zonder gejuich, 1-1.

Meijer-Van IJzendoorn; Het was goed zo; 1-1.

Kolk-Van Berkel; We worden verwend, weer iets keller-achtigs(!), leuk, maar ook hier 1-1.

Apotheose . . .

We kunnen er niet omheen en we kunnen het ook niet mooier maken dan het is (dát doen we dus wel!), maar het ging hier (in Hotel Drachten) op deze dag (zaterdag 23 december 2023) maar om één ding (in tweevoud)! Zou het een reprise worden van vorig jaar, alsook de editie daarvoor? Ook toen eindigde het in barrages tussen Groenendijk en Baliakin)! Het massaal opgekomen publiek zat er in ieder geval klaar voor!

Groenendijk-Terweijden (foto G. van Dijk)
Groenendijk-Terweijden (foto G. van Dijk)

Groenendijk-Terweijden; zoals de zwartspeler van tevoren reeds had aangekondigd ging hij vol in de aanval. De witspeler moest winnen (en hopen) om op z’n minst nog een barrage af te dwingen, dus begon hij aan een voorzichtige omsingeling! Lange tijd had Luuk Terweijden maar één goede zet, maar het nadeel voor Jan Groenendijk was dat Luuk gewoon een goede dammer is en dus ‘die éne’ elke keer gewoon vond! Met zijn 32ste zet dacht de zwartspeler een puntendeling te kunnen forceren; dat liep net even anders! Na een voor de vele toeschouwers (die aan de lippen van zesvoudig wereldkampioen Harm Wiersma hingen) bloedstollend eindspel trok Groenendijk toch aan het langste eind; 2-0.

Sipma-Baliakin (foto G. van Dijk)
Sipma-Baliakin (foto G. van Dijk)

Tegelijkertijd waren alle ogen ook gericht op: Sipma-Baliakin.

Vooraf: Net als tijdens de vorige (N.K.-)editie was er weer een cruciale rol weggelegd voor Wouter Sipma! Tijdens het vorige N.K. moest Groenendijk in de laatste ronde winnen van De Sip om een barrage af te dwingen; dat lukte toen via een duivelse finesse in het eindspel! Nu zat Wouter in min of meer dezelfde situatie! Dit toernooi zal voor Wouter altijd ‘mixed feeling’ oproepen; na de twee koplopers scoorde hij de meeste overwinningen, maar daar stonden, voor een dammer van zijn – hoge – niveau, gewoon te veel misperen tegenover.

Sipma maakte snel duidelijk dat ook hij aanvallende bedoelingen had; wat minder voortvarend dan Terweijden in z’n partij tegen Groenendijk, maar toch. In de demonstratieruimte liet ‘de zesvoudige’ zien dat veel opbouw-zetten weldegelijk consequenties voor de langere termijn inhielden! Nu zal men beide grootmeesters natuurlijk niet snel op grove fouten kunnen betrappen en dus verdwenen de schijven langzaam maar zeker van het bord. Een 8-om-8 werd een 6-om-6 (45ste zet) en toen werd het precair, met Baliakin als de bovenliggende partij!! Het werd een 5-om-5 en toen een 4-om-5(!!), met Baliakin in de minderheid, maar wel met groot voordeel!! ‘Grote kansen’ dus voor ‘De Bal’ (bloedstollend), alles leek kansrijk, maar in de analyse-ruimte kon men ‘de winst’ niet vinden! Alexander Baliakin uiteindelijk ook niet, na bijna 60 zetten; 1-1.

Poeh, en toen kon alles en iedereen zich opmaken voor de barrage; zoiets is nooit leuk! De organisatie kan nooit het tijdstip van de sluitingsceremonie aankondigen en dus ook niet met goed fatsoen burgmeester, wethouders of sponsoren uitnodigen! Voor de spelers is het, na een extreem zwaar toernooi, een extra inspanning onder hoogspanning, want barrages worden afgewerkt met telkens steeds minder bedenktijd (eigenlijk beoefen je denksport omdat je graag nadenkt, en juist daarin word je door de ‘beperkte tijd om te denken‘ belemmerd!). U ziet beste lezer (m/v/etc.) hoe fenomenaal dit epistel in elkaar steekt; het tweede paragraaf is Contradictie . . . en dat is dus wat er nu gaat gebeuren: Denksport Zonder Denken!

Demonstraties door Harm Wiersma
Demonstraties door Harm Wiersma

Suikerdamtoernooi . . .

De uitdrukking ‘de zaal was afgeladen vol’ is eigenlijk al vanaf dag één van toepassing op dit N.K.; zelfs op normaliter ‘rustige’ maan- en dinsdagen (van zo’n toernooi) waren er dit keer bijzonder veel toeschouwers op de been. Nodeloos om te zeggen dat de analyse-zaal gistermiddag ‘ meer dan vol’ was. Is er sprake van een plotseling toegenomen populariteit van het edele damspel(?); dat zeker natuurlijk, maar het is misschien ook

de tijd van het jaar‘.

Alweer meer dan 50 jaar geleden waren er in Hotel Krasnapolsky in Amsterdam de fameuze Suikerdamtoernooien; die ook altijd ‘rond de Kerst‘ plaatsvonden. Daar kwamen ook altijd heel veel mensen op af, dus misschien is het ook wel de tijd van het jaar, dat dammers blijkbaar meer behoefte hebben dan anders om elkaar op te zoeken, om te socialiseren dus!

Het zij zo.

Rapid & Blitz. . .

Rapid & Blitz (foto G. van Dijk)
Rapid & Blitz (foto G. van Dijk)

De barrage tussen Jan Groenendijk en Alexander Baliakin startte met twee rapid-partijen met een bedenktijd van 15’+5″. Beide partijen waren spannend, maar het evenwicht werd niet verbroken, dus tweemaal 1-1. (Je bent aan elkaar gewaagd of niet!).

Daarna ging het over in sneldammen (Blitz); hiervoor is nog slechts 5’+3″ beschikbaar. (Even voor de mensen die het niet helemaal begrijpen; het  ‘  teken staat in de internationale sportwereld voor minuten en    voor seconden).  Afijn, ‘De Turbo’ ging erop en de eerste drie partijen gingen in razend tempo naar evenzovele puntendelingen en toen kwam de vierde!?!

In een zeer lastig eindspel kwam Alexander Balikain tijd te kort; op de 55ste zet ‘viel de vlag’ en daardoor ook ‘het doek’! Op een digitale klok valt, anders dan op de mechanische uitvoering, het vlaggetje niet meer, maar verschijnt er een vlaggetje op de display!

Voor de derde keer op rij is Jan Groenendijk Nederlands Kampioen Dammen Algemeen; na evenzovele barrages tegen dezelfde opponent: Alexander Baliakin!

‘De Groene Draeck’ verslaat de Mammoetdenker; diep, heel diep respect voor beide dammers!

Afsluiting . . .

Met alle respect (ja, dat weten we wel; niet dus) staan we niet meer stil bij de prijsuitreiking: OOK DIE WAS GOED!  Toen Jan van Dijk begin dit jaar vroeg om de (digitale) pen weer op te pakken voor dit N.K. wisten we eigenlijk allebei niet precies waar we aan begonnen. ‘Uw penneleur’ had natuurlijk enige ervaring, maar Van Dijk kon niet bogen op ook maar de geringste ondervinding; hetzelfde geldt ook voor de mensen die hem door dik en dun steunden! Misschien is dat wel een pré; geen ervaring hebben en dan gewoon in staat zijn om zo’n fantastisch evenement neer te zetten.

Van Dijk geeft aan dat hij het niet alleen had gekund en veel steun had aan Gerben de Wit en Hendrik Veenstra, maar we zagen gisteravond ook nog anderen hard aan het werk om alles op te ruimen; ook zij verdienen grote lof!

Rest ons u een vooral vredig Kerstfeest toe te wensen en een gelukkig nieuwjaar! 

Vlnr: Tjalling van den Bosch, Jan van Dijk, Harm Wiersma, Hendrik Veenstra, Gerben de Wit (foto G. van Dijk)
Vlnr: Tjalling van den Bosch, Jan van Dijk, Harm Wiersma, Hendrik Veenstra, Gerben de Wit (foto G. van Dijk)